Bảng qui đổi mã sử dụng Vòng bi trượt vuông

Nội dung chính

  VÒNG BI - BẠC ĐẠN TRƯỢT VUÔNG

  Vòng bi trượt vuông là một loại vòng bi, bạc đạn đi kèm với thanh trượt vuông, ray trượt vuông, con trượt vuông. Là một loại vòng bi trượt được đánh giá cao bởi khả năng định vị các chi tiết quay trong các thiết bị máy móc, đặc biệt chịu tải lớn, quá trình chuyển động hạn chế lực ma sát tối đa giúp tăng tuổi thọ cho thiết bị. Bạc đạn trượt vuông giúp chuyển động êm ái, giúp tiết kiệm năng lượng cho dây chuyển sản xuất mang lại hiệu suất làm việc cao.
  Dưới đây là bảng qui đổi mã sử dụng Vòng bi trượt vuông của các hãng: Vòng bi THK, Vòng bi NSK, Vòng bi IKO,…
   

  QUI ĐỔI MÃ SỬ DỤNG BI TRƯỢT VUÔNG

   
  HIWIN THK NSK STAR IKO INA THOMSON NB SCHNEE- BERGER
  Miniature Series
  MGN7C RSR7Z 
  [RSR7]
  LU 07AL 0442-7XX LWL 7     SEBS7A  
  MGN7H                
  MGN9C RSR9Z 
  [RS9K]
  LU 09TL 0442-8XX LWL 9     SEBS9A  
  MGN9H             SEBS9AY  
  MGN12C RSR12Z 
  [RSR12V]
  LU12ALorTL 0442-2XX LWL 12 KUME 12   SEBS12A  
  MGN12H       LWLG 12     SEBS12AY  
  MGN15C RSR15Z 
  [RSR15V]
  LU15AL 0442-5XX LWL 15 KUME 15   SEBS15A  
  MGN15H       LWLG 15     SEBS15AY  
                   
  MGW7C RSR7WZ LE 07TL   LWLF 14        
  MGW7H       LWLFG 14        
  MGW9C RSR9WZ 
  [RSR9W]
  LE 09AL 0443-8XX LWLF 18     SEBS 9WA  
  MGW9H       LWLFG 18     SEBS 9WAY  
  MGW12C RSR12WZ 
  [RSR12W]
  LE 12AL 0443-2XX LWLF 24     SEBS 12WA  
  MGW12H       LWLFG 24     SEBS 12WAY  
  MGW15C RSR15WZ 
  [RSR15W]
  LE 15AL 0443-5XX LWLF 42     SEBS 15WA  
  MGW15H       LWLFG 42     SEBS 15WAY  
  Heavy Duty Series
  HGH15CA HSR15R 
  [SHS15R]
    1621-1XX LWHD 15..B       BMC 15*
  HGH20CA HSR20R 
  [SHS20V]
  LH 20AN 1622-8XX LWHS 20..B KUSE 20H AG20CE(EE)
  or 20T
    BMC 20*
  HGH20HA HSR20LR 
  [SHS20LV]
  LH 20BN 1623-8XX LWHSG 20 KUSE 20HL AG20DE(HE)   BMD 20*
  HGH25CA HSR25R 
  [SHS25R]
  LH 25AN 1621-2XX LWHD 25..B KUSE 25H AG25EE 
  or 25T
    BMC 25*
  HGH25HA HSR25LR 
  [SHS25LR]
  LH 25BN 1624-2XX LWHDG 25 KUSE 25HL     BMD 25*
  HGH30CA HSR30R 
  [SHS30R]
  LH 30AN 1621-7XX LWHD 30..B KUSE 30H AG30EE 
  or 30T
    BMC 30*
  HGH30HA HSR30LR 
  [SHS30LR]
  LH 30BN 1624-7XX LWHDG 30 KUSE 30HL AG 30HE   BMD 30*
  HGH35CA HSR35R 
  [SHS35R]
  LH 35AN 1621-3XX LWHD 35..B KUSE 35H AG 35EE 
  or 35T
    BMC 35*
  HGH35HA HSR35LR 
  [SHS35LR]
  LH 35BN 1624-3XX LWHDG 35 KUSE 35HL AG 35HE   BMD 35*
  HGH45CA HSR45R 
  [SHS45R]
  LH 45AN 1621-4XX LWHD 45..B KUSE 45H AG 45EE   BMC 45*
  HGH45HA HSR45LR 
  [SHS45LR]
  LH 45BN 1624-4XX LWHDG 45 KUSE 45HL AG 45HE   BMD 45*
  HGH55CA HSR55R 
  [SHS55R]
  LH 55AN 1621-5XX LWHD 55..B KUSE 55H AG 55EE    
  HGH55HA HSR55LR 
  [SHS55LR]
  LH 55BN 1624-5XX LWHDG 55 KUSE 55HL AG 55HE    
  HGH65CA HSR65R 
  [SHS65V]
  LH 65AN 1622-6XX LWHD 65..B        
  HGH65HA HSR65LR 
  [SHS65LV]
  LH 65BN 1623-6XX LWHDG 65        
                   
  HGW15CA HSR15A     LWHT 15..B       BMA 15*
  HGW15CB HSR15B     LWH 15..B        
  HGW15CC SHS15C   1651-1XX*   KUE 15 AG 15AA 
  or AT15A
     
                   
  HGW20CA HSR20A 
  [HSR20CA*]
  LH 20EL 1651-8XX* LWHT 20..B   AG20AA 
  or AT20A
    BMA 20*
  HGW20CB HSR20B 
  [HSR20CB*]
  LH 20FL 1651-8XX* LWH 20..B   AG20AA 
  or AT20A
     
  HGW20HA HSR20LA 
  [HSR20HA*]
  LH 20GL 1653-8XX* LWHTG 20 KUSE 20L* AG20BA*   BMB 20*
  HGW20HB HSR20LB 
  [HSR20HB*]
  LH 20HL 1653-8XX* LWHG 20 KUSE 20L* AG20BA*    
                   
  HGW25CA HSR25A 
  [HSR25CA*]
  LH 25EL   LWHT 25..B       BMA 25*
  HGW25CB HSR25B 
  [HSR25CB*]
  LH 25FL   LWH 25..B        
  HGW25CC SHS25C LH 25EL-90 1651-2XX*     AG25AA 
  or AT25A
     
  HGW25HA HSR25LA 
  [HSR25HA*]
  LH 25GL   LWHTG 25       BMB 25*
  HGW25HB HSR25LB 
  [HSR25HB*]
  LH 25HL   LWHG 25        
  HGW25HC SHS25LC LH 25GL-90 1653-2XX*   KUSE 25L* AG25BA*    
                   
  HGW30CA HSR30A 
  [HSR30CA*]
  LH 30EL   LWHT 30..B       BMA 30*
  HGW30CB HSR30B 
  [HSR30CB*]
  LH30FL   LWH 30..B        
  HGW30CC SHS30C LH 30EL-90 1651-7XX*     AG30AA 
  or AT30A
     
  HGW30HA HSR30LA 
  [HSR30HA*]
  LH 30GL   LWHTG 30       BMB 30*
  HGW30HB HSR30LB 
  [HSR30HB*]
  LH 30HL   LWHG 30        
  HGW30HC SHS30LC LH 30GL-90 1653-7XX*   KUSE 30L* AG30BA*    
                   
  HGW35CA HSR35A 
  [HSR35CA*]
  LH 35EL   LWHT 35..B       BMA 35*
  HGW35CB HSR35B 
  [HSR35CB*]
  LH 35FL   LWH 35..B        
  HGW35CC SHS35C LH 35EL-90 1651-3XX*     AG35AA 
  or AT35A
     
  HGW35HA HSR35LA LH 35GL   LWHTG 35       BMB 35*
  HGW35HB HSR35LB LH 35HL   LWHG 35        
  HGW35HC SHS35LC LH 35GL-90 1653-3XX*   KUSE 35L* AG35BA 
  or AT35A
     
                   
  HGW45CA HSR45A 
  [HSR45CA*]
  LH 45EL   LWHT 45..B       BMA 45*
  HGW45CB HSR45B 
  [HSR45CB*]
  LH 45FL   LWH 45..B        
  HGW45CC SHS45C LH 45EL-90 1651-4XX*     AG45AA*    
  HGW45HA HSR45LA 
  [HSR45HA*]
  LH 45GL   LWHTG 45       BMB 45*
  HGW45HB HSR45LB 
  [HSR45HB*]
  LH 45HL   LWHG 45        
  HGW45HC SHS45LC LH 45GL-90 1653-4XX*   KUSE 45L* AG45BA*    
                   
  HGW55CA HSR55A LH 55EL   LWHT 55..B        
  HGW55CB HSR55B LH 55FL   LWH 55..B        
  HGW55CC SHS55C LH 55EL-90 1651-5XX*     AG55AA*    
  HGW55HA HSR55LA LH 55GL   LWHTG 55        
  HGW55HB HSR55LB LH 55HL   LWHG 55        
  HGW55HC SHS55LC LH 55GL-90 1653-5XX*   KUSE 55L* AG55BA*    
                   
  HGW65CA HSR65A LH 65EL   LWHT 65..B        
  HGW65CB HSR65B LH65FL   LWH 65..B        
  HGW65CC SHS65C LH65EL-90 1651-6XX*          
  HGW65HA HSR65LA LH65GL   LWHTG 65        
  HGW65HB HSR65LB LH65HL   LWHG 65        
  HGW65HC SHS65LC LH65GL-90 1653-6XX*   KUSE 65L*      
  Medium Duty Series
  EGH15CA SR15W 
  [SSR15WorV]
  LS 15AL 1622-1XX LWES15   AT 15F SGL15TF  
  EGH15SA SR15V 
  [SSR 15V]
  LS 15CL 1666-1XX LWESC15     SGL15F  
  EGH20CA SR20W 
  [SSR 20W]
  LS 20AL 1694-8XX LWES20   AT 20F SGL20TF  
  EGH20SA SR20V 
  [SSR 20V]
  LS 20CL   LWESC20     SGL20F  
  EGH25CA SR25W 
  [SSR 25W]
  LS 25AL 1694-2XX LWES25   AT 25F SGL25TF  
  EGH25SA SR25V 
  [SSR 25V]
  LS 25CL   LWESC25     SGL25F  
  EGH30CA SR30W 
  [SSR30WorV]
  LS 30AL 1622-7XX LWES30   AT 30 or 
  AG30CE
  SGL30TF  
  EGH30SC SR30V LS 30CL 1666-7XX LWESC30     SGL30F  
                   
  EGW15CC   LS 15EL   LWET15   AT 15 G SGL15TE  
  EGW15CC SR15TB LS 15FL   LWE15   AT 15G SGL15TE  
  EGW15SC       LWETC15     SGL15E  
  EGW15SC SR15SB LS 15KL   LWEC15     SGL15E  
  EGW20CC   LS 20EL 1693-8XX LWET20   AT 20G SGL20TE  
  EGW20CC SR20TB LS 20FL   LWE20   AT 20G SGL20TE  
  EGW20SC       LWETC120     SGL20E  
  EGW20SC SR20SB LS 20KL   LWEC20     SGL20E  
  EGW25CC   LS 25EL 1693-2XX LWET25   AT 25G SGL25TE  
  EGW25CC SR25TB LS 25FL   LWE25   AT 25G SGL25TE  
  EGW25SC       LWETC25     SGL25E  
  EGW25SC SR25SB LS 25KL   LWEC25     SGL25B  
  EGW30CC   LS 30EL   LWET30   AT 30G SGL30TE  
  EGW30CC SR30TB LS 30FL   LWE30   AT 30G SGL30TE  
  EGW30SC     1661-7XX LWETC30     SGL30E  
  EGW30SC SR30SB LS 30KL   LWEC30     SGL30E