Vòng bi tiếp xúc góc hai dãy

Vòng bi tiếp xúc góc hai dãy có hai hàng bi được sắp xếp ngược nhau. Về bản chất, chúng hoạt động tương tự như một cặp vòng bi tiếp xúc góc được ghép đối lưng hoặc đối mặt. Sự khác biệt là vòng bi tiếp xúc góc hai dãy có thể chịu tải trọng dọc trục hai hướng. Điều này có nghĩa là các vòng bi đặc biệt phù hợp để đáp ứng đồng thời tải trọng hướng tâm và tải trọng dọc trục theo cả hai hướng. Sản phẩm này có thể có nắp chắn hoặc không có nắp chắn cho từng ứng dụng cụ thể.
Vòng bi tiếp xúc góc hai dãy có thể mang lại một số lợi ích kinh tế cũng như lợi ích xử lý và lắp đặt so với cặp vòng bi cao tốc; tuy nhiên, chúng có thể ít linh hoạt trong thiết kế và hiệu suất trong một số trường hợp đòi hỏi tốc độ rất lớn.
Vòng bi tiếp xúc góc hai dãy có hai loạt số:
- Sê-ri 5200 (3200) - Tải nhẹ hơn, tốc độ cao hơn, số lượng hạt bi nhiều hơn / kích thước hạt bi nhỏ hơn.
- Sê-ri 5300 (3200) - Tải nặng hơn, tốc độ chậm hơn, số lượng hạt bi tí hơn / kích thước hạt bi lớn hơn.

BẢNG TRA CỨU MÃ VÒNG BI TIẾP XÚC GÓC HAI DÃY