NJ 248

Vòng bi FAG NJ248E.M1.C3

Vòng bi FAG NJ248E.M1.C3

Tình trạng: Còn hàng

Vòng bi FAG NJ248E.M1

Vòng bi FAG NJ248E.M1

Tình trạng: Còn hàng

Vòng bi SKF NJ 248 MA

Vòng bi SKF NJ 248 MA

Tình trạng: Còn hàng