NJ 2322

Vòng bi SKF NJ 2322 ECP

Vòng bi SKF NJ 2322 ECP

Tình trạng: Còn hàng

Vòng bi SKF NJ 2322 ECML

Vòng bi SKF NJ 2322 ECML

Tình trạng: Còn hàng

Vòng bi NSK NJ2322EM

Vòng bi NSK NJ2322EM

Tình trạng: Còn hàng

Vòng bi FAG NJ2322E.M1

Vòng bi FAG NJ2322E.M1

Tình trạng: Còn hàng