NJ 232

Vòng bi SKF NJ 232 ECM

Vòng bi SKF NJ 232 ECM

Tình trạng: Còn hàng

Vòng bi SKF NJ 232 ECML

Vòng bi SKF NJ 232 ECML

Tình trạng: Còn hàng

Vòng bi NSK NJ232M

Vòng bi NSK NJ232M

Tình trạng: Còn hàng