NJ 2313

Vòng bi SKF NJ 2313 ECP

Vòng bi SKF NJ 2313 ECP

Tình trạng: Còn hàng

Vòng bi SKF NJ 2313 ECML

Vòng bi SKF NJ 2313 ECML

Tình trạng: Còn hàng

Vòng bi NSK NJ2313EM

Vòng bi NSK NJ2313EM

Tình trạng: Còn hàng

Vòng bi NSK NJ2313W

Vòng bi NSK NJ2313W

Tình trạng: Còn hàng