NJ 2230

Vòng bi SKF NJ 2230 ECM

Vòng bi SKF NJ 2230 ECM

Tình trạng: Còn hàng

Vòng bi NSK NJ2230M

Vòng bi NSK NJ2230M

Tình trạng: Còn hàng

Vòng bi SKF NJ 2230 ECML

Vòng bi SKF NJ 2230 ECML

Tình trạng: Còn hàng