6048

Vòng bi NSK 6048

Vòng bi NSK 6048

Tình trạng: Còn hàng

Vòng bi SKF 6048

Vòng bi SKF 6048

Tình trạng: Còn hàng

Vòng bi NSK 6048C3

Vòng bi NSK 6048C3

Tình trạng: Còn hàng

Vòng bi SKF 6048/C3

Vòng bi SKF 6048/C3

Tình trạng: Còn hàng