23248

Vòng bi SKF 23248 CC/W33

Vòng bi SKF 23248 CC/W33

Tình trạng: Còn hàng

Vòng bi SKF 23248 CCK/W33

Vòng bi SKF 23248 CCK/W33

Tình trạng: Còn hàng

Vòng bi NSK 23248CAMKE4

Vòng bi NSK 23248CAMKE4

Tình trạng: Còn hàng

Vòng bi NSK 23248CAME4

Vòng bi NSK 23248CAME4

Tình trạng: Còn hàng