23238

Vòng bi SKF 23238 CC/W33

Vòng bi SKF 23238 CC/W33

Tình trạng: Còn hàng

Vòng bi SKF 23238 CCK/W33

Vòng bi SKF 23238 CCK/W33

Tình trạng: Còn hàng

Vòng bi NSK 23238CAMKE4

Vòng bi NSK 23238CAMKE4

Tình trạng: Còn hàng

Vòng bi NSK 23238CAME4

Vòng bi NSK 23238CAME4

Tình trạng: Còn hàng