23138

Vòng bi SKF 23138 CC/W33

Vòng bi SKF 23138 CC/W33

Tình trạng: Còn hàng

Vòng bi SKF 23138 CCK/W33

Vòng bi SKF 23138 CCK/W33

Tình trạng: Còn hàng

Vòng bi NSK 23138CAMKE4

Vòng bi NSK 23138CAMKE4

Tình trạng: Còn hàng

Vòng bi NSK 23138CAME4

Vòng bi NSK 23138CAME4

Tình trạng: Còn hàng