23080

Vòng bi SKF 23080 CC/W33

Vòng bi SKF 23080 CC/W33

Tình trạng: Còn hàng

Vòng bi SKF 23080 CCK/W33

Vòng bi SKF 23080 CCK/W33

Tình trạng: Còn hàng

Vòng bi NSK 23080CAMKE4

Vòng bi NSK 23080CAMKE4

Tình trạng: Còn hàng

Vòng bi NSK 23080CAME4

Vòng bi NSK 23080CAME4

Tình trạng: Còn hàng