23048

Vòng bi SKF 23048 CC/W33

Vòng bi SKF 23048 CC/W33

Tình trạng: Còn hàng

Vòng bi SKF 23048 CCK/W33

Vòng bi SKF 23048 CCK/W33

Tình trạng: Còn hàng

Vòng bi NSK 23048CAMKE4

Vòng bi NSK 23048CAMKE4

Tình trạng: Còn hàng

Vòng bi NSK 23048CAME4

Vòng bi NSK 23048CAME4

Tình trạng: Còn hàng